Godje.nl

En ik zag dat het goed was

Waarom de verbinding met Ziggo ieder uur wegvalt

Het heeft te maken met DHCP, maar om dat goed uit te leggen moet ik eerst uitleggen wat DHCP is.

Wat is DHCP?

Binnen een computernetwerk heeft iedere computer een IP-adres. Dit kun je vergelijken met een straat waar ieder huis een huisnummer heeft. Op die manier weet de postbode welke brief in welke brievenbus moet. In jouw computernetwerk worden allerlei data-pakketjes rondgestuurd en met behulp van deze IP-adressen weet jouw router welk pakketje naar welke computer moet. Toen computernetwerken voor het eerst werden geconfigureerd, hadden alle computers een hard ingesteld IP-adres. Dat kon ook, omdat er waarschijnlijk maar 2 of 3 machines in het netwerk zaten. Naarmate de netwerken groter werden, bleek dit te veel configuratiewerk, en hebben ze DHCP bedacht. DHCP (een afkorting van Dynamic Host Configuration Protocol) is een manier waarbij door een DHCP-server in jouw netwerk IP-adressen worden uitgedeeld. In jouw connectbox zit zo'n DHCP-server. Deze adressen krijgen van de DHCP-server een geldigheidsduur mee (Lease-time).

Maar waarom valt mijn verbinding dan weg?

De Ziggo-routers zijn zo ingesteld dat de IP-adressen altijd maar een uur geldig zijn (3600 seconden). De computers in jouw netwerk gaan na de helft van de lease-tijd proberen het IP-adres te vernieuwen. Dat betekent dat de DHCP-renew vanaf 30 minuten plaatsvindt. Dit proces is in een paar seconden wel afgerond (vaak zelfs binnen 1 seconde), en omdat de DHCP nog geldig was, kan de communicatie in de tussentijd gewoon doorgaan. Echter bij mijn connectbox lijkt het erop dat de DHCP-renew nooit lukt. Als ik een andere DHCP-server in het netwerk instel lukt het wel, met de Connectbox niet. Daardoor wordt het IP pas vernieuwd nadat deze verlopen is. Daardoor weet de router een korte tijd niet waar pakketjes die voor jouw PC bedoeld zijn, naartoe moeten en komen ze ook niet aan. Dit heeft weer als gevolg dat allerlei processen haperen totdat jouw PC weer een IP-adres heeft (na max. 2 seconden zal dat wel gelukt zijn). Zoals eerder gemeld, heeft Ziggo standaard een lease-tijd van 3600 seconden ingesteld, en daarom zul je zien dat dit na precies een uur mis gaat. Je zult zien dat jouw game net even hapert of, zoals in mijn geval, de VPN-verbinding met het werk wegvalt.

Hoe kun je dit oplossen?

Voorbeeld van DHCP-instellingen in de Ziggo ConnectBox Door een langere lease-tijd in te stellen (86400 seconden). In mijn geval langer dan een werkdag. Iedere keer dat ik mijn PC opstart, vraagt hij een nieuw IP aan (dat is een andere proces dan een DHCP-renew), en krijg ik een vers IP-adres. Deze is vervolgens 24 uur geldig, en de volgende dag heb ik weer een vers IP-adres. Op deze manier zal ik nooit halverwege mijn werkdag een vervallen DHCP-lease hebben en blijft mijn verbinding stabiel.

Update DNS-instellingen met TransIP SOAP-API Geblokkeerde poorten openen op de Ziggo Connectbox Website snelheid uitgelegd Sipura 3000 instellen voor VoIP Update DNS-instellingen met TransIP REST-API Waarom de verbinding met Ziggo ieder uur wegvalt Optimaliseer websiteprestaties met Nginx Proxy Cache op een RAM-drive https://zitikerbij.godje.nl